ZAGREPČANIN NIKADA NIJE DOBIO NIKAKVU OBAVIJEST

POSLJEDICA ZAVRŠETKA MORATORIJA NA OVRHE: Blokirali mu račun zbog duga od 4,07 kuna

Objavljeno: 26.10.2020. Ante Ferara

“Išao sam nešto kupiti i kad sam provukao karticu rekli su mi da je odbijena. Pomislio sam da nije poništena jer mi uskoro ističe pa sam otišao do banke. No, tamo su mi rekli da mi je račun blokiran i da odem do Fine. Na Fini su mi kazali da mi je račun blokiran zbog duga prema dopunskom zdravstvenom osiguranju od 4,07 kuna”, rekao nam je jedan Zagrepčanin koji je htio ostati anoniman.  

Račun su mu blokirali prije nekoliko dana. Dodaje kako je na računu bilo 350 kuna te mu nije jasno zbog čega se jednostavno s računa nije skinuo dug koji je imao nego je on morao izgubiti dva sata vremena da riješi taj problem. Naime, pošto kod sebe nije imao ništa osim kartice, po novac je morao otići kući. Tamo je uzeo 30 kuna te se ponovno zaputio u banku. Novac je uplatio na račun nakon čega mu je skinut dug prema zdravstvenom osiguranju, a i banka je sebi uzela 10 kuna za odblokiravanje računa. Potom je ponovno otišao do Fine da vidi je li problem riješen.

– Dug prema veledrogerijama je 5 milijardi kuna, a mene su blokirali zbog duga od 4,07 kuna – zaključuje Zagrepčanin koji je nedavno bio na jednoj manjoj operaciji pa pretpostavlja da je tu i nastao taj dug. Dopunsko zdravstveno uredno plaća, a o dugovanju nešto više od 4 kune nije dobio nikakvu obavijest.

Za komentar smo upitali Udrugu Blokirani. Oni su nam kratko kazali kako već šest godina govore jedno te isto.

U Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO) kažu kako s postupcima prisilne naplate nikako ne započinju bez prethodne obavijesti osiguranicima.

“HZZO redovito prati naplatu ugovorenih premija, te sukladno Općim uvjetima ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju, uvijek šalje opomene za neplaćenu premiju dopunskog zdravstvenog osiguranja. Štoviše, HZZO je internim poslovnim procesima utvrdio kontinuiranu dinamiku slanja opomena, odnosno obavijesti o nastalim dugovanjima po policama dopunskog zdravstvenog osiguranja, kako bi osiguranici u svakom trenutku o tome imali informaciju. Opomene se šalju osiguranicima za vrijeme trajanja osigurateljnog razdoblja, a ukoliko dugovanje nije podmireno u određenom roku, osiguranicima se šalje obavijest o raskidu ugovora uz obavijest o dugovanju, odnosno napomenu o postupku prisilne naplate ukoliko se dugovanje ne podmiri. Isto tako, HZZO i nakon što je polica produžena na novo osigurateljno razdoblje od godinu dana, putem obavijesti o obnavljanju police obavještava osiguranike o eventualnom dugovanju osiguranicima koji istu nisu podmirili”, napominju u HZZO-u.

Dodaju kako su prilikom praćenja naplate premije kod većeg broja osiguranika primijećena dugovanja male vrijednosti (do 5 kuna), pa je primjenom načela ekonomičnosti, HZZO donio Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o načinu osiguranja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja osnovom koje se otpisuje potraživanje koje ne premašuje iznos od 5,00 kuna po ugovorenoj premiji za razdoblje od godine dana, odnosno potraživanje koje ne premašuje iznos od 20,00 kuna po isteku važenja police dopunskog zdravstvenog osiguranja.

“Važno je istaknuti da HZZO ima stalnu i izuzetno kvalitetnu komunikaciju sa svojim osiguranicima, te ni u kom slučaju ne priprema i ne dostavlja ovršne prijedloge bez prethodnih obavijesti osiguranicima, odnosno ugovarateljima dopunskog zdravstvenog osiguranja. Također, u procesu praćenja i provođenja naplate premije, HZZO najveći dio naplate (preko 95%) rješava u mirnom postupku. Trenutno je u fazi pripreme generiranje ovršnih prijedloga i utvrđivanja dugovanja koje će HZZO biti prisiljen naplatiti ovrhom, ukoliko ipak naplata u mirnom postupku ne uspije”, zaključuju u HZZO-u.

Najnovije po kategorijama

TRAKOŠĆAN VAS MAMI: Uredit će se dio staze oko jezera i parkiralište, graditi uspinjača do dvorca, dizalo i rampe za osobe s invaliditetom te most preko jezera, iz kojeg će se očistiti mulj

SJAJ BISERA ZAGORJA NE MOŽE ZAMUTITI NI KORONA: IAKO U OVOJ GODINI ZBOG PANDEMIJE COVID-A-19 BILJEŽE PAD POSJEĆENOSTI, I DOMAĆIM I STRANIM GOSTIMA TRAKOŠĆAN JE I DALJE NEZAOBILAZNA DESTINACIJA

TRAKOŠĆAN VAS MAMI: Uredit će se dio staze oko jezera i parkiralište, graditi uspinjača do dvorca, dizalo i rampe za osobe s invaliditetom te most preko jezera, iz kojeg će se očistiti mulj

Objavljeno: 02.11.2020. Ante Ferara

Objavljeno u isto vrijeme

Komentirajte putem Facebook-a

Pročitajte više s našeg weba

Prijavite se na naš newsletter