Impressum

TVRTKA: METROPOLITAN Hrvatska d.o.o. za informiranje

Adresa: Kardinala Stepinca 2, 49000 Krapina

MB: 5195764

OIB: 43505502369

Žiro račun: ZABA HR0423600001102836754

Iznos temeljnog kapitala: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu

UPRAVA:

Goran Kunštek, direktor

[email protected]

UREDNIŠTVO:

Alen Brodar, glavni urednik

e-mail: [email protected]

NOVINARI:

Nikola Turin

Vanja Hozmec

Marko Presečki

e-mail: [email protected]

MARKETING:

Antonio Poslon

Katarina Šereg

mob: 099/308-9972

e-mail: [email protected]

Pročitajte više s našeg weba