Kaznena prijava protiv načelnika Bedekovčine

Darko Ban namještanjem posla projektiranja vrtića oštetio općinski proračun za više od 350.000 kuna i uzeo proviziju?

Objavljeno: 15.01.2022. Metropolitan

Zagorje International u posjedu je kaznene prijave koja je protiv načelnika Bedekovčine Darka Bana 12. travnja ove godine podnesena PU krapinsko – zagorskoj i Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala.

U njoj stoji da je kao načelnik Bedekovčine, tijekom 2018. i 2019. godine, Ban “prekoračio svoje ovlasti, te je u dogovoru sa svojim suradnicima krivotvorio službenu dokumentaciju i namjestio postupak javne nabave izrade projektne dokumentacije za Dječji vrtić Bedekovčina”, pri čemu je, kako piše, priskrbio protupravnu korist tvrtki Consulting Project Plus d.o.o. iz Kalnika, uz dogovorenu proviziju za svoju osobnu korist te da je prekršio zakonski propisan postupak javne nabave, pri čemu je učinjena šteta za proračun Općine Bedekovčina i pribavljena protupravna korist tvrtki Consulting Project Plus d.o.o., kojoj je dodijeljen posao za navedene usluge, ponovno uz dogovorenu proviziju za osobnu korist. Proračun Općine je tako, stoji u prijavi, ukupno oštećen za više od 350.000 kuna.

Evo čitavog teksta kaznene prijave i zbog čega je načelnik Ban točno prijavljen:

1.) Što je kao načelnik Općine Bedekovčina, zadužen za zastupanje i obavljanje izvršnih poslova Općine Bedekovčina, tijekom 2018. i 2019. godine prekoračio svoje ovlasti, te je u dogovoru sa svojim suradnicima krivotvorio službenu dokumentaciju i namjestio postupak javne nabave izrade projektne dokumentacije za Dječji vrtić Bedekovčina, pri čemu je priskrbio protupravnu korist tvrtki Consulting Project Plus d.o.o. vlasnika Mladena Kešera, uz dogovorenu proviziju za svoju osobnu korist, a na štetu proračuna Općine Bedekovčina iz kojeg je plaćen iznos od 196.500,00 kuna + PDV (za projektiranje dječjeg vrtića), te 150.000 kuna + PDV za izvršenu prijavu na natječaj i vođenje projekta, a gdje stvarno radovi nisu izvršeni i tako kao načelnik Općine Bedekovčina počinio kazneno djelo iz glave dvadeset osam (XXVIII), Kaznena djela protiv službene dužnosti – Zlouporaba položaja i ovlasti, opisano u članku 291. st. i 2. Kaznenog zakona (NN broj 125111, 144112, 56115 i 61115).

2.) Što je kao načelnik Općine Bedekovčina, prekoračivši svoje ovlasti naredio zaposlenicima Općine da za potrebe prikupljanja ponuda za izradu projektne dokumentacije za dogradnju Dječjeg vrtića, 11. 07. 2018. godine pošalju “fiktivne upite” na tri adrese prema popisu koji im je uručio u dogovoru s vlasnikom tvrtke Consulting Project Plus d.o.o. Mladenom Kešerom, bez da su prethodno provjerili jesu li registrirani i ovlašteni za navedene usluge, imaju li reference i mogućnost isporučiti tražene usluge projektiranja i pripreme projektne dokumentacije, te vođenja projekta, pri čemu je prekršio zakonski propisan postupak javne nabave te je time je učinjena šteta za proračun Općine Bedekovčina i pribavljena protupravna korist tvrtki Consulting Project Plus d.o.o., kojoj je dodijeljen posao za navedene usluge, uz dogovorenu proviziju za osobnu korist. Na taj je način, kao načelnik Općine Bedekovčina počinio kazneno djelo iz glave dvadeset osam (XXVIII), Kaznena djela protiv službene dužnosti – Zlouporaba položaja i ovlasti, opisano u članku 291. st. i 2. Kaznenog zakona (NN broj 125111, 144112,56115 i 61115).

Naime, tijekom prve polovice 2018. godine, načelnik Bedekovčine Darko Ban, u nekoliko se navrata u prostorima Općine, te u privatnom prostoru susreo s vlasnikom tvrtke Consulting project plus d.o.o. Mladenom Kešerom iz Kalnika, svojim stranačkim kolegom, prilikom čega je dogovoren i naručen posao izrade projektne dokumentacije dogradnje Dječjeg vrtića, te vođenja projekta, bez prethodno provedenog postupka javne nabave te u prisustvu nekoliko stranačkih kolega (o čemu postoje izjave i svjedoci sastanaka koji su to potvrdili i o čemu postoje dokazi). Na navedenim sastancima dogovoreno je namještanje natječaja, s ciljem osiguravanja protupravne imovinske koristi tvrtki Consulting project plus d.o.o., te isplata provizije za navedeni posao Darku Banu, te još dvojici sudionika. Krajem lipnja 2018. godine, općinski načelnik Darko Ban naredio je zaposlenicima Općine da za potrebe prikupljanja ponuda za izradu projektne dokumentacije za Dječji vrtić, 11. srpnja 2018. godine pošalju “fiktivne upite” na tri adrese, prema popisu koji im je uručio u dogovoru s vlasnikom tvrtke Consulting Project Plus d.o.o. vlasnika Mladena Kešera, koji su zbog navedenog negodovali, no isti im je prijetio otkazom. Dana 11. srpnja 2018. godine poslani su fiktivni upiti za ponude izrade projektne dokumentacije na tri adrese. Da se radi o fiktivnim ponudama, govori činjenica da je poslan upit na tvrtku T&MC iz Zagreba koja ne zadovoljava uvjete i nije registrirana za predmetne usluge (ista je odmah u dogovoru s naručiteljem odgovorila da nema interesa u predmetnom poslu), dok se druga tvrtka, Suport Projekt d.o.o. iz Koprivnice uopće nije oglasila, a nema niti dokaza da joj je pošta uručena. Na predmetni poziv pristigla je jedino ponuda tvrtke Consulting Project Plus d.o.o., izrađena 19. srpnja 2018. godine (tri dana nakon zaprimanja). Uzevši u obzir kratkoću roka te potrebu izrade idejnog projekta dogradnje Dječjeg vrtića (predviđenu troškovnikom), evidentno je da je posao namješten. Već 23. srpnja 2018. godine potpisan je ugovor s Consulting project plus d.o.o. na iznos 196.500,00 + PDV. Isti dan s potpisom ugovora su već ishođeni neki posebni uvjeti (uvjeti priključenja i izgradnje za projektiranje), što je praktično nemoguće jer je za ishođenje navedenih uvjeta potrebno uz zahtjev priložiti idejni projekt.

Uvidom u predmetnu dokumentaciju, nelogična je činjenica koja ukazuje na namještanje natječaja da je već 29. siječnja 2018. godine izrađen Glavni projekt. Projektna dokumentacija (konceptualno rješenje dogradnje potvrđeno od Investitora, idejni projekt, ishođenje posebnih uvjeta, izrada glavnog projekta i troškovnika), napravljena je u pet radnih dana za takav objekt (cca 1500 m2), što je nemoguće napraviti u tako kratkom roku. Geodetski projekt koji je napravljen 9. srpnja 2018. godine i koji se spominje u odluci o skidanju javnog dobra s ceste (u prilogu i u Odluci Općinskog vijeća), sastavni je dio Glavnog projekta, koji je ugovoren tek 23. srpnja 2018., što potvrđuje da je projektna i sva ostala dokumentacija dogovorena i napravljena prije (na što ukazuju datumi s dokumenata u privitku) te je sam natječaj namješten i napravljen fiktivno znatno kasnije. Nadalje, 30. srpnja 2018. godine podnesen je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole (vidljivo u ISPU-informacijskom sustavu prostornog uređenja), dok je za samo dva dana (2. kolovoza 2018. godine) izdana građevinska dozvola.

Daljnjim uvidom u dokumentaciju, evidentno je da je Consulting project plus d.o.o. tvrtka kojoj je namješten posao i da ista nije izradila ništa od projektne dokumentacije iako je ugovorila izradu iste.

Svu dokumentaciju izradio je Ured ovlaštene arhitektice Božene Tinodi. U predmetnom postupku nabave nema nikakve komunikacije naručitelja s uredom ovlaštene arhitektice, već se sve dogovaralo s Mladenom Kešerom, koji nije odgovorna osoba tvrtke, nije projektant, već politički istaknuta osoba s kojom je načelnik Darko Ban dogovorio i namjestio poslove te tako predmetnoj tvrtki i sebi prisvojio protupravnu imovinsku korist te napravio štetu općinskom proračunu.

Kao dokaz da su počinjena kaznena djela dostavljena je iscrpna dokumentacija (u posjedu i Zagorje Internationala), na znanje Ministarstvu unutarnjih poslova i Ministarstvu pravosuđa i uprave.”

Da provjerimo da li je kaznena prijava pravovaljana, provjerili smo u Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, gdje su nam, logično, rekli da ne daju informacije o tome provode li se određeni izvidi ili ne, jer je postupanje tijekom izvida, sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku, tajno. Međutim, zaprimanje kaznene prijave nisu demantirali.

Bez odgovora

Budući da je suočen s tako teškim optužbama, i načelniku Bedekovčine Darku Banu poslali smo upit na službeni općinski mail, no ni nakon 15 dana, što je zakonski rok za odgovore na novinarske upite, nije nam stigao nikakav odgovor.

Darko Ban

Slijedom toga, poslali smo upite i u tri spomenute tvrtke od kojih je zatražena ponuda – Consulting Project Plusu, T&MC-u iz Zagreba i Suport Projektu iz Koprivnice.

Kada smo nazvali broj koji je naveden kao kontakt u Consulting Project Plusu, javila nam se gospođa koje se odbila predstaviti i koja je rekla da tamo više ne radi, međutim, da može provjeriti o čemu se radi te da je nazovemo sutradan. Sljedećeg dana rekla je sljedeće:

– Ne mogu vam ništa reći, nisam uspjela saznati, ne mogu vam pomoći – objasnila nam je.

Tražili smo je potom neki kontakt da sami još jednom provjerimo, međutim, rekla je da nema nikakvog kontakta u tvrtki, odnosno da nema ničiji broj iz te tvrtke.

Kako nemate ničiji broj u tvrtki u kojoj ste radili, uostalom, kako ste nam onda uopće provjerili spomenuti predmet, upitali smo je.

– Žao mi je, ne mogu vam pomoći – zaključila je i poklopila.

Slično je reagirala i Božena Tinodi, koju smo željeli upitati kako to da je na kraju ona radila projektnu dokumentaciju.

– Ne želim davati nikakve informacije – rekla nam je kratko i poklopila.

Službenu internetsku stranicu Suport Projekta nismo uspjeli pronaći, već samo Facebook stranicu, na kojoj piše da je tvrtka Suport Projekt d.o.o. osnovana 2. svibnja 2014. godine te pruža konzultantske usluge. Posljednje dvije objave na Facebooku su im od 28. kolovoza 2018. godine, a radi se o ‘kozmetičkim promjenama’ na stranici – promjeni loga i web adrese. Objava prije toga je od 11. ožujka 2016. godine. Ipak, naveden je kontakt broj koji smo nazvali i javila nam se direktorica Tihana Kraljić kojoj smo rekli što je trebamo, na što je rekla da nije sigurna da li su dobili upit za ponudu, da je nazovemo sutradan. Nije nam se odmah javljala, međutim kad smo je nakon nekoliko dana ponovno uspjeli dobiti, jednostavno nam je rekla da se ne sjeća i da nam ne može pomoći.

Najzanimljivijeg sugovornika pak smo pronašli u direktoru T&MC-a, Damiru Nowotnyju, koji je bio vrlo srdačan i susretljiv, dapače, rado nam je pojasnio čitavu proceduru, ali i potvrdio da nikad s ni jednom općinom ili gradom iz Krapinsko – zagorske županije nije radio. Doduše, T&MC je dobio zahtjev Općine za ponudom, ali su ga odbili i nisu slali nikakvu ponudu.

‘A gdje je Bedekovčina?’

– Za općinu Bedekovčina ni ne znam, a gdje je smještena? – bila je prva njegova reakcija na naš upit jesu li reagirali na zahtjev Općine za ponudom za projektiranje vrtića. Nadalje, demantirao je tvrdnju iz kaznene prijave da nemaju uvjete da odrade posao projektiranja vrtića. 

– Naravno da zadovoljavamo uvjete za takav posao, to radimo s projektantima s kojima inače surađujemo, imamo firmu koja je registrirana baš za to. Znate kako vam to ide? Dakle, konzultantski dio počinje od ideje kakve projekte možemo predložiti jedinicama lokalne samouprave, kako bi se one mogle kandidirati za europski novac. Zatim se rade studije isplativosti ulaganja s ‘cost benefit’ analizama, i onda u trećem koraku ide priprema projektne dokumentacije i pomažemo jedinicama lokalne samouprave sve do dobivanja građevinske dozvole – kazao je Nowotny.

Koje je realno vrijeme da se od odabira izvođača, napravi idejni projekt, a koje da se kompletno završi sva dokumentacija, upitali smo ga.

– Pa za idejni projekt otprilike šest mjeseci. Ako je prostorno – planski sve razriješeno, dokumentacija bi trebala biti gotova za otprilike dvije godine. Građevinska dozvola ishodi se relativno brzo, no traje postupak usuglašavanja s javno – pravnim tijelima, njih ima 10-15 te sa zaštitom okoliša. To svakako traje barem nekoliko mjeseci, ma kakvih nekoliko dana – objasnio nam je Nowotny pa zaključio:

– Nismo radili s nikim iz Krapinsko – zagorske županije. Što se tiče vrtića, nismo radili niti jedan, jer to jednostavno nije naš interes, mi se bavimo kulturnim i turističkim projektima – kazao je.

Slijedom odgovora svih naših sugovornika, izvjesno je da optužbe iznesene u kaznenoj prijavi itekako imaju osnovu.

Čim nam se jave iz Općine Bedekovčine, odnosno načelnik Darko Ban, objavit ćemo i njihov službeni odgovor. 

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Komentirajte putem Facebook-a

Pročitajte više s našeg weba

Prijavite se na naš newsletter