HAMAG-BICRO SUBJEKTIMA MALOG GOSPODARSTVA OMOGUĆUJE JAMSTVO ZA POKRIĆE DIJELA GLAVNICE KREDITA ILI LEASINGA

EVO KAKO SE PRIJAVITI: ESIF pojedinačna jamstva na raspolaganju su vam do kraja 2023. godine

Objavljeno: 21.12.2021. Metropolitan

Financijski instrument ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) pojedinačna jamstva namijenjen je subjektima malog gospodarstva, a u većem dijelu financiran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj, u skladu s Operativnim programom “Konkurentnost i kohezija” (OPKK) 2014. – 2020. U okviru ovog financijskog instrumenta, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije subjektima malog gospodarstva, putem financijskih institucija, omogućuje jamstvo za pokriće dijela glavnice kredita ili leasinga.

Cilj Financijskog instrumenta je potaknuti aktivnosti financijskih institucija, odnosno, olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva kroz:

  • veću dostupnost kredita i ostalih oblika financiranja
  • smanjenje kamatne stope, prvenstveno kroz umanjenje premije za rizik
  • smanjenje traženih instrumenata osiguranja (kolaterala)
  • porast zapošljavanja
  • povećanje iznosa privatnih ulaganja
  • povećanje broja subjekata malog gospodarstva koji primaju potporu, uključujući novoosnovane subjekte

Financijski instrument je namijenjen subjektima malog gospodarstva, uključujući novoosnovane subjekte.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Krajnji primatelj podnosi financijskoj instituciji zahtjev za odobrenje zajma uz korištenje ESIF Pojedinačnog jamstva HAMAG-BICRO-a. Financijska institucija dostavlja HAMAG-BICRO-u Odluku o odobrenju kredita uz potrebnu propisanu dokumentaciju.
Financijska institucija zahtjeve podnosi poštom, elektroničkom poštom ili osobno na adrese objavljene na službenim mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

HAMAG-BICRO je objavio popis dokumentacije potrebne za prijavu na ESIF pojedinačna jamstva na internetskim stranicama Agencije.

OSTALE ODREDBE

Pravo na jamstvo ne postoji. Ulaganje mora biti ekonomski opravdano te mora imati zatvorenu financijsku konstrukciju. HAMAG-BICRO donosi odluku o odobravanju svakog pojedinog zahtjeva za jamstvo, sukladno internim metodologijama i procedurama rada. U slučajevima manjeg odstupanja od uvjeta ovog Financijskog instrumenta i uz dokazivanje opravdanog razloga, dopuštena su pojedinačna izuzeća, uz suglasnost Uprave HAMAG BICRO-a.
Sredstva kredita za koji je izdano jamstvo HAMAG-BICRO-a moraju biti namjenski iskorištena.

ROK VAŽENJA FINANCIJSKOG INSTRUMENTA

Ovaj financijski instrument stupa na snagu danom donošenja i važi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Komentirajte putem Facebook-a

Pročitajte više s našeg weba

Prijavite se na naš newsletter